Kiinteistötekniikan huolto ja kunnossapito

Palvelumme kattavat kaikki kiinteistötekniset järjestelmät yksittäisistä huoltotoimenpiteistä koko kiinteistön kokonaisvaltaiseen kunnossapitoon ja kiinteistöjohtamiseen.

 

Keskeistä vuonna 2013

  • Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintamme liikevaihto laski 9 % vuonna 2013. Kysyntä jatkui suhteellisen vakaana kaikissa toimintamaissamme. Epävarman taloudellisen tilanteen vuoksi asiakkaat painottivat ydintoimintansa jatkuvuuden kannalta tärkeimpiä huoltotöitä ja lykkäsivät palvelusopimusten ulkopuolisia lisätöitä. Tämä alensi huollon ja kunnossapidon liikevaihtoa Pohjois-Euroopassa.
  • Keski-Euroopassa huollon ja kunnossapidon liikevaihto sen sijaan kasvoi 7 % edellisvuodesta. Sen osuus liiketoiminnasta nousi tavoitteidemme mukaisesti, ja vuonna 2013 noin 38 % Keski-Euroopan liikevaihdosta tulikin jo huollosta ja kunnossapidosta (2012: 31 %). Huollon ja kunnossapidon osuus on kuitenkin edelleen merkittävästi Pohjois-Eurooppaa alhaisempi, joten sen kasvattamiselle on jatkossakin hyvät mahdollisuudet Keski-Euroopassa.
  • Noin kolmannes huollon ja kunnossapidon liikevaihdosta tuli vuonna 2013 pitkistä palvelusopimuksista. Tavoitteenamme on nostaa niiden osuutta muun muassa kehittämällä palvelukonseptejamme sekä kiinteistöjen etävalvontaan liittyviä palveluita. ServiFlex-palvelukonseptimme oli käytössä kaikissa toimintamaissa ja kiinteistöjohtamisen konseptin kehitystyö eteni. Käynnistimme myös muiden huoltopalveluiden konseptointityön. Yhteensä noin 10 000 kiinteistöä oli liitetty Caverionin ympärivuorokautiseen etävalvontapalveluun kuudessa toimintamaassa.
  • Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa palveluliiketoimintamme tehokkuutta. Vuonna 2013 keskityimme tehokkuuden parantamiseen erityisesti Pohjoismaissa. Kehitimme prosesseja ja työkaluja työn ennakkosuunnitteluun, laajensimme mobiililaitteiden käyttöä kenttätyön raportoinnissa sekä tehostimme laskutusta. Kiinnitimme myös huomiota muun muassa läpimenoaikojen ja lisämyynnin seurantaan.
  • Vuonna 2014 huollon ja kunnossapidon kasvulle on näkemyksemme mukaan suotuisat edellytykset Caverionin kaikilla toiminta-alueilla. Energiatehokkuuspalvelujen kysynnän odotetaan säilyvän vakaana. Tulevina vuosina sen kasvulle on hyvät edellytykset tiukentuvan ympäristölainsäädännön sekä kiinteistöjen etävalvonnan myötä.

Uusia sopimuksia

Lintuvaaran koulu ja päiväkoti, Espoo. Talotekniikkatoimitus sekä huolto- ja kunnossapitosopimus 25 vuoden ajaksi elinkaarimallilla. Sopimuksen arvo 16 milj. e. Lue lisää case-gallerista

Holmen Paper, Braviken, Ruotsi. Paperitehtaan tuotanto- ja toimistotilojen kiinteistöjohtaminen sekä ulkotilojen kunnossapito. Sopimusaika: 3 v.

Burger King -ravintolat, Pietari ja Moskova, Venäjä. Huollon ja kunnossapidon yhteistyön laajentaminen kattamaan yli 70 ravintolaa.

Suomen Pankin kiinteistöt, Helsinki ja Vantaa. LVISA-järjestelmien huolto ja kunnossapito, energiatehokkuuden kehittäminen.

Helsingborgin kunta, Ruotsi. Kiinteistöjohtaminen yhteensä yli sadassa rakennuksessa. Sopimusaika: 3 v.


Vuoden 2013 liikevaihto

1 409

milj. e

 
Osuus konsernin liikevaihdosta

55 %

 
Liikevaihdosta Pohjois-Euroopassa

61 %

(2012: 63 %)

 
Liikevaihdosta Keski-Euroopassa

38 %

(2012: 31 %)