Toimitusjohtaja

 

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa myös yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja toimii myös konsernin johtoryhmän puheenjohtajana sekä käsiteltävien asioiden pääasiallisena esittelijänä hallituksen kokouksessa.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista.

Caverion Oyj:n toimitusjohtajana on 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella ollut oik. kand. Juhani Pitkäkoski (s. 1958). Yhtiön hallitus ei ole valinnut toimitusjohtajan sijaista.