Johto ja hallinnointi

Sitoudumme hyvään hallintotapaan.

 

Noudatamme hallinnoinnissamme voimassaolevaa lainsäädäntöä,
yhtiöjärjestystämme sekä suomalaisten pörssiyhtiöiden toimintaa
sääntelevien ja valvovien yhteisöjen sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi toimintaamme ohjaavat yhtiössämme vahvistetut arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.

Noudatamme kokonaisuudessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Caverionin julkaisemat selvitykset


Julkaisemme kerran vuodessa, vuosikertomuksen yhteydessä seuraavat selvitykset:

Ajantasaista tietoa Caverionin hallinnoinnista löytyy myös internet-sivuiltamme.
Siellä on muun muassa nähtävillä johtoryhmämme ja hallituksemme jäsenten CV-tiedot ja omistukset sekä hallituksen ja valiokuntien työjärjestykset.


Varsinainen yhtiökokous 2014


Caverionin varsinainen yhtiökokous pidetään 17. maaliskuuta Finlandia-talolla, Helsingissä. Ilmoittautuminen kokoukseen on alkanut ja se päättyy 12.3. klo 10.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen


Lisätietoa


Caverionin internet-sivuilla:


Muualla verkossa: