Vuoden 2013 keskeisiä tapahtumia

Vuoden kohokohtiin kuului yhtiömme perustaminen kesäkuun lopussa sekä listautuminen Helsingin pörssiin heinäkuun alussa.

 

Helmikuu

 •  YIT:n hallitus päättää 4.2. aloittaa konsernin jakautumisvalmistelut kahdeksi itsenäiseksi konserniksi. Kiinteistötekniset palvelut ja teollisuuden palvelut muodostaisivat uuden itsenäisen pörssiyhtiön, Caverion Oyj:n.

 •  YIT:n hallitus hyväksyy jakautumissuunnitelman 21.2.

Maaliskuu

 • Kerromme toimittavamme lämmitys-, jäähdytys-, viemäri-, sähkö- ja sammutus-järjestelmät Franz-Josef Strauss -lentokentälle, Münchenssa, Saksassa. Urakan arvo on yli 35 miljoonaa euroa.

  Case-galleria

Toukokuu

 • YIT Oyj:n hallitus nimittää 3.5. ehdollisesti Caverion Oyj:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet.

  Johto ja hallinnointi

Kesäkuu

 • Jakautumisesite, joka sisältää keskeistä tietoa syntyvästä Caverion-konsernista julkistetaan 5.6. Esite sisältää muun muassa konsernin carve-out taloudelliset tiedot vuosilta 2010−2012 ja pro forma -tiedot vuosien 2012−2013 ensimmäisiltä neljänneksiltä, konsernin strategiset tavoitteet vuosille 2014−2016 sekä tulosohjeistuksen vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle.
 • YIT:n ylimääräinen yhtiökokous päättää jakautumisesta ja Caverionin hallituksen kokoonpanosta 17.6.
 •  Caverion syntyy 30.6. Caverionin osake irtautuu YIT:n osakkeesta. Osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Caverionin osakkeen kutakin omistamaansa YIT:n osaketta kohden.

Heinäkuu

 •  Caverionin osake listataan ja kaupankäynti alkaa Helsingin pörssissä 1.7. Caverionin osakkeen aloituskurssi on 3,00 euroa ja päivän päätös 4,50 euroa.

 •  Juhlistamme heinä−elokuussa uuden yhtiön alkua viettämällä lukuisissa toimipisteissämme 13 eri maassa Caverion-päiviä. Toivotamme henkilöstömme tervetulleeksi luomaan uutta Caverionia ja kerromme sen arvoista ja toimintaperiaatteista sekä tavoitteista.

 •  Caverionin osavuosikatsaus tammi−kesäkuulta 2013 julkistetaan 26.7.

Elokuu

 • Caverion kertoo noin 16 miljoonan euron elinkaarihankkeesta Lintuvaaran koululle ja päiväkodille Espoossa. Hankkeeseen kuuluu talotekniikkatoimitus sekä huolto- ja kunnossapitosopimus 25 vuoden ajaksi.

  Case-galleria

Syyskuu

 • Caverion julkistaa toimittavansa Kalmarin kunnalle yhden Ruotsin suurimmista energiansäästöhankkeista. Hankkeessa Caverion takaa asiakkaalle 21 miljoonan euron säästöt 20 vuoden takuuajan puitteissa.

Lokakuu

 • Caverion kertoo noin 30 miljoonan euron tilauksesta Jenan yliopistolliselle sairaalalle, Saksassa. Projektitoimitus sisältää kaiken kiinteistötekniikan suunnittelun ja toteuttamisen Design & Build -hankkeena.

  Case-galleria

Marraskuu

 • Caverion julkistaa ensimmäisen varsinaisen osavuosikatsauksen itsenäisenä yhtiönä 1.11.

 • Julkistamme päivitetyt taloudelliset tavoitteet. Operatiiviseen kassavirtaan investointien jälkeen liittyvä tavoite korvataan käyttöpääomaan liittyvällä tavoitteella. Tavoitteet liikevaihdolle ja käyttökatteelle säilyvät ennallaan ja ovat liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa sekä käyttökate yli 6 prosenttia liikevaihdosta.

  Taloudelliset tavoitteet


 • Caverion pitää ensimmäisen pääomamarkkinapäivänsä Frankfurtissa.

Joulukuu

 •  Kemijoki Oy ilmoittaa ulkoistavansa 16 vesivoimalaitoksen käytön ja kunnossapidon Caverionille. Sopimuksen myötä noin 80 Kemijoki Oy:n nykyistä työntekijää tulee siirtymään Caverionin palvelukseen maaliskuussa 2014.
 • Yhtiömme ensimmäinen puolivuotinen päättyy. Päätöskurssi Helsingin pörssissä 30.12. on 8,90 euroa.

  Osakkeet ja omistajat