Teollisuuden palveluiden markkinat

Caverion on Suomen johtava teollisuuden palveluyritys, joka toimii kaikilla teollisuuden aloilla muun muassa energia-, metsä, kaivos-, prosessi-, ja meriteollisuudessa.

 

Olemme Suomessa markkinajohtaja sekä teollisuuden kunnossapidossa että teollisuuden projektitoimituksissa. Myös Ruotsissa olemme maan johtavia teollisuuden palvelujen tarjoajia. Caverionilla on erikoisosaamista teollisuuden korkeapaineputkistoissa, joiden tarjoajana se on Pohjois-Euroopan markkinajohtaja.

Teollisuuden palveluiden kohdemarkkinoiden koko oli vuonna 2013 2,3 miljardia euroa Suomessa ja 3,8 miljardia euroa Ruotsissa.

Suurimmat asiakassegmenttimme ovat metsäteollisuus (noin 30 %), energiateollisuus (noin 20 %) ja kemianteollisuus (noin 15 %). Metsäteollisuuden osuus on laskenut viime vuosina ja vastaavasti energia- ja petrokemian teollisuuden osuus on kasvanut.

Kilpailijat

Keskeisimmät kilpailijamme Suomessa ovat´muun muassa Maintpartner, BIS Production Partner (Bilfinger Industrial Services), Empower ja ABB Service. Lisäksi markkinoilla on pieniä paikallisia toimijoita.

Kysyntää tukevat megatrendit

Teollisuuden palveluiden kysyntää tukevia megatrendejä ovat muun muassa tuotannon siirtäminen globaalisti, puhtaan veden määrän väheneminen ja tavoitteet vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Energiatehokkuutta arvostetaan suuresti ja jätteiden käyttö energian lähteenä lisääntyy.

Markkinakehitys vuonna 2013

Teollisuuden palvelujen projektimarkkinoilla kysyntä pysyi vuonna 2013 edelleen alhaisella tasolla sekä Suomessa että Ruotsissa, mikä heijastui myös teollisuuden kunnossapidon kysyntään.

Teollisuuden kunnossapidon ulkoistusten kysyntä on kuitenkin parantunut.