Markkinakehitys ja näkymät

Kiinteistöteknisten palvelujen kysyntä markkinoilla on vakaata tai jopa kasvaa joissain maissa, mikä tarjoaa Caverionille kasvumahdollisuuksia.

 

Caverion toimii 13 maassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Laaja maantieteellinen toiminta-alue ja huollosta ja kunnossapidosta sekä projektoimituksista koostuva monipuolinen liiketoiminta tasapainottavat taloudellisessa tilanteessa tapahtuvien vaihtelujen vaikutuksia.

Markkinakehitys vuonna 2013

Maailmantalouden yleinen epävarmuus jatkui vuonna 2013. Kiinteistöteknisten palvelujen ja ratkaisujen markkinatilanne oli kuitenkin yleisestä talouden tilasta ja epävarmuudesta huolimatta vakaa.

Huollon ja kunnossapidon kysyntä jatkui vakaana

Huollon ja kunnossapidon kysyntä jatkui vakaana kaikissa Caverionin toimintamaissa vuonna 2013. Epävarman taloudellisen tilanteen vuoksi asiakkaat kuitenkin painottivat ydinliiketoimintansa jatkuvuuden kannalta tärkeimpiä huoltotöitä ja lykkäsivät palvelusopimuksiin sisältymättömiä lisätöitä erityisesti Suomessa ja Ruotsissa.

Energiatehokkuuspalveluiden kysyntä jatkui tasaisena, johtuen muun muassa lainsäädännön kiristyneistä vaatimuksista ja energianhinnan noususta. 

Ruotsissa teknisten kiinteistöpalvelujen ja energiansäästöhankkeiden kysyntä kehittyi hyvin. Venäjällä huollon ja kunnossapidon markkinat jatkoivat edelleen kasvuaan, mutta Baltian maissa kysyntä pysyi matalalla tasolla.

Uusinvestoinneissa merkkejä elpymisestä

Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Itävallassa uusinvestointien markkinatilanne oli kohtuullisen hyvä vuonna 2013.

Ruotsissa projektiliiketoiminnan markkinat kehittyivät varsin hyvin ja kasvoivat loppuvuodesta alkuvuoden heikommista odotuksista huolimatta. Suomessa liike- ja toimitilarakentamisen markkinoilla  kysyntä oli edelleen matalalla tasolla ja laski loppuvuotta kohti. Norjassa projektimarkkinoiden kysyntätilanne oli hyvä koko vuoden ajan. Tanskassa projektimarkkinat kehittyivät hitaasti ja aktiivisuus oli vähäistä.

Venäjällä projektimarkkinat pysyivät vakaina, kun taas Baltian maissa kysyntä pysyi matalalla tasolla.

Keski-Euroopassa kysyntä oli edelleen suotuisaa ja projektimarkkinoiden epävarmuus helpotti Saksassa ja Itävallassa. Uusinvestoinneissa päätöksenteko oli edelleen hidasta, mutta positiivisia merkkejä oli näkyvissä. Vuoden 2012 pysähtyneisyyden jälkeen uudet talotekniset uusinvestoinnit kasvoivat vuonna 2013. Kiinteistöteknisten palvelujen markkinat keskisessä Itä-Euroopassa kehittyivät hitaasti ja aktiivisuus oli vähäistä. 

Teollisuuden kunnossapidon ulkoistusten kysyntä piristynyt

Teollisuuden palvelujen projektimarkkinoilla kysyntä pysyi edelleen alhaisella tasolla sekä Suomessa että Ruotsissa, mikä heijastui myös teollisuuden kunnossapidon kysyntään. Teollisuuden kunnossapidon ulkoistusten kysyntä on sen sijaan parantunut.


Markkinoiden kysyntänäkymät 2014

Caverionin liiketoiminnan markkinanäkymätNäkymät maittain