Taloudelliset tavoitteet

Päivitimme taloudelliset tavoitteemme käyttöpääomaan liittyvällä tavoitteella.

 

Caverion julkisti 1.11.2013 päivitetyt taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2014−2016. Nämä tavoitteet korvasivat 4.6.2013 julkistetut tavoitteet, jotka YIT:n hallitus vahvisti jakautumisensa yhteydessä syntyvälle Caverionille.

Operatiiviseen kassavirtaan investointien jälkeen liittyvä tavoite korvattiin käyttöpääomaan liittyvällä tavoitteella. Tavoitteet liikevaihdolle ja käyttökatteelle säilyivät ennallaan.

Päivitetyt tavoitteet ovat osoitus halustamme panostaa liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden parantamisen ohella myös entistä tehokkaampaan pääoman käyttöön. Kiinnittämällä huomiota tähän tavoitteeseen voimme vapauttaa pääomaa ja edelleen parantaa kassavirtaamme.