Laajat, uudet ja edistykselliset palvelut ja ratkaisut

Kehitämme energiatehokkuus- ja valvomopalvelujamme sekä panostamme tekniseen erikoisosaamiseemme.

 

Caverionin keskeiset vahvuudet liittyvät teknologiseen erikoisosaamiseen sekä laajoihin palveluihin, jotka kattavat kaikki talotekniikan osa-alueet kiinteistön koko elinkaaren ajan.

Pyrimme jatkossa hyödyntämään tätä asiantuntijuutta entistäkin paremmin. Panostamme liiketoimintaan, jossa voimme tuottaa asiakkaalle aidosti lisäarvoa, kuten energiansäästöön sekä kiinteistöjen etävalvonnan ja valvomopalveluiden hyödyntämiseen palveluliiketoiminnassamme.

Edelläkävijyyttä energiatehokkuuspalveluissa

Orgaaniselle kasvulle on hyvät mahdollisuudet etenkin energiatehokkaiden ratkaisujen kysynnän kasvaessa markkinoilla. Tavoitteenamme on vahvistaa edelläkävijäasemaamme ja kehittää energiatehokkuutta osana kaikkia palvelujamme sekä projektiliiketoiminnassa että huollossa ja kunnossapidossa.

Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet

Kiinteistöteknisten järjestelmien ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja automaatiolla voidaan tehostaa kiinteistön energiankulutusta merkittävästi sekä säästää kustannuksissa turhien huoltokäyntien jäädessä pois.

Kiinteistövalvomopalvelumme kattavat jo noin 10 000 kohdetta kuudessa toimintamaassa ja tavoitteenamme on laajentaa  ja kehittää palveluja edelleen. Pyrimme muun muassa hyödyntämään entistä paremmin etävalvonnassa kerättyä seurantatietoa asiakkaillemme tarjoamissamme palveluissa.

Jatkuvaa tuotekehitystä

Jatkuva tuotekehitys sekä omat tuotteet ovat Caverionin liiketoiminnan olennaisia elinehtoja, joihin Caverion jatkaa panostuksiaan.

Yhtiömme oma T&K-keskus Saksan Aachenissa on erikoistunut vaativien ilmastointiin, viilennykseen ja lämmitykseen liittyvien tuotteiden kehittämiseen.

Kehitämme myös ratkaisuja muun muassa uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulienergian hyödyntämiseen.