Vahva kasvu Keski-Euroopassa orgaanisesti ja yritysostoin

Valikoitujen yritysostojen ohella haemme kasvua erityisesti huollon ja kunnossapidon osuutta nostamalla sekä kehittämällä
Design & Build -hankkeita.

 

Caverionin tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa vuoden 2016 loppuun mennessä. Orgaaninen kasvu muodostaa tästä vain noin puolet yli syklin, joten tavoitteen saavuttaminen vaatii myös yrityskauppoja.

Kasvusta puolet yrityskaupoin

Suurempia yrityskauppoja haetaan erityisesti Saksasta ja saksankielisistä maista. Euroopan kuudenneksi suurimpana kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajana Caverionilla on hyvät mahdollisuudet vahvistaa yritysostoin asemaansa Keski-Euroopan hajanaisilla markkinoilla, sillä suurin osa kilpailijoista on pieniä, yksittäisiä teknisiä järjestelmiä tarjoavia yrityksiä.

Caverionilla on näyttöä kyvystä kasvaa yritysostojen kautta, sillä se teki vuosina 2001−2010 neljä merkittävää yritysostoa (Calor, ABB Building Systems, MCE AG, caverion GmbH), jotka osaltaan tukivat liikevaihtomme kehitystä. Vuosina 2002−2010 kiinteistöteknisten palvelujen liikevaihto kasvoi keskimäärin 15 prosenttia vuodessa.

Tavoitteena on jatkossakin toteuttaa valikoituja yritysostoja säännöllisesti.

Pitkät huoltosopimukset luovat pohjan orgaaniselle kasvulle

Orgaanista kasvua Caverion tavoittelee erityisesti huollosta ja kunnossapidosta, jonka osuus liiketoiminnastamme oli vuonna 2013 noin 55 prosenttia. Tavoitteenamme on nostaa etenkin pitkäaikaisten huoltosopimusten osuutta, sillä ne ovat vähemmän alttiita talouden sykleille ja tuottavat hyvin myös lisätöitä.

Panostamme huollon ja kunnossapidon konseptien, kuten kiinteistöjohtamisen sekä tuotteistettujen palvelupakettien kehittämiseen. ServiFlex on huoltokonseptimme, jonka puitteissa voimme tarjota asiakkaalle laajan valikoiman kiinteistöteknisiä palveluita joustavasti yhdellä sopimuksella. Tavoitteenamme on helpottaa palvelujen myyntiä ja taata palveluiden yhtenäinen laatu kehittämällä kaikille toimintamaille yhtenäisiä prosesseja, palvelukuvauksia ja dokumentaatiota sekä markkinoinnin työkaluja.

Huollolla ja kunnossapidolla on suotuisat kasvumahdollisuudet kaikissa toimintamaissa, mutta Keski-Euroopassa sen alhaisempi osuus liiketoiminnasta avaa meille erityisiä mahdollisuuksia.

Kehitämme Design & Build -hankkeita

Projektiliiketoiminnassa Caverionin tavoitteena on kasvattaa kiinteistöteknisten järjestelmien kokonaistoimitusten sekä niin kutsuttujen Design & Build (suunnittele ja toteuta) -projektien osuutta.

Tällä hetkellä noin kolmannes projektiliiketoiminnan liikevaihdostamme muodostuu niin kutsutuista Design & Build -hankkeista, joissa olemme mukana alusta lähtien vastaten järjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä alihankkijoista. Tavoitteenamme on lisätä näiden hankkeiden osuutta, sillä olemme omimmillamme laajaa osaamista ja resursseja vaativissa hankkeissa. Nämä hankkeet ovat myös keinomme erottautua kilpailijoistamme.