Kannattavuuden parantaminen Pohjois-Euroopassa

Tavoitteena matala organisaatio ja tehokas huoltoliiketoiminta

 

Caverionin tavoitteena on nostaa konsernin käyttökate yli kuuteen prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kannattavuuden parantamiseen keskitytään erityisesti Pohjois-Euroopassa, jossa toiminnan korkeat kiinteät kustannukset ja heikommat projektimarginaalit ovat heikentäneet kannattavuutta viime vuosina.

Tavoitteenamme on matala ja tehokas organisaatio, johon pyrimme muun muassa karsimalla kiinteitä kustannuksia, sulkemalla kannattamattomia yksiköitä, vähentämällä organisaatiotasoja sekä keskittämällä projektiliiketoimintaa osaamiskeskuksiin.

Olemme jo toteuttaneet valtaosan näistä uudelleenjärjestelyistä. Lisäksi pyrimme jatkuvasti kehittämään huoltoliiketoiminnan tehokkuutta toimintatapoja, prosesseja ja työkaluja uudistamalla. Tavoitteenamme on negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä erityisesti laskutusta tehostamalla. Nopeutamme laskutuksen back office -prosessia ja parannamme kenttähenkilökunnan raportointia muun muassa mobiiliteknologiaa hyödyntämällä.

Kannattavuuden parantamisessa keskeistä on myös heikosti kannattavien projektien loppuunsaattaminen. Olemme entistä tarkempia projektien valinnassa sekä kannattavuuden että riskien näkökulmasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehokas huoltoprosessi