Caverionin historia ja synty

Caverion syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen.

 

 

 

Osana YIT:tä Caverionin historia ulottuu vuoteen 1912, jolloin ruotsalainen Allmänna Ingeniörsbyrån (AIB) perusti Helsinkiin sivutoimipisteen. Vuosien saatossa YIT kasvoi Suomen johtavaksi vesihuoltolaitosten, vedenhankintajärjestelmien ja vesijohtoputkien rakentajaksi. 1970-luvulla YIT alkoi tarjota myös kiinteistöjen huoltoa ja kunnossapitoa sekä hieman myöhemmin teollisuuden putkistojen kunnossapitoa. Tässä liiketoiminnassa ovat myös nykyisen Caverionin kiinteistöteknisten palvelujen ja teollisuuden palveluiden juuret.

Yrityskaupat ovat tukeneet liikevaihdon kehitystä

Kiinteistötekniset palvelut ja teollisuuden palvelut ovat vuosien varrella kasvaneet sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta. Toimintoja on myös vuosina 2001–2010 laajennettu vahvasti uusille maantieteellisille alueille. Ostettujen yritysten kautta historiamme syvenee edelleen, sillä yhtiöiden paikalliset juuret ulottuvat jopa pidemmälle kuin emoyhtiön historia.

Yritysostot ovat tukeneet liikevaihdon kehitystä: Vuosina 2000–2012 kiinteistöteknisten palvelujen ja teollisuuden palvelujen liikevaihto kasvoi keskimäärin 15 prosenttia vuodessa.

Strategisena tavoitteenamme on jatkossakin kasvaa. Erityisesti Keski-Euroopan markkinat tarjoavat meille laajoja mahdollisuuksia yritysostoihin.Syntyminen YIT:n osittaisjakautumisessa vuonna 2013


4.2.
YIT:n hallitus päätti aloittaa jakautumisvalmistelut.
 
21.2.
YIT:n hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman.

3.5.
YIT Oyj:n hallitus nimitti ehdollisesti Caverion Oyj:n toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet.

5.6.
Jakautumisesite ja Caverionin strategiset tavoitteet vuosille 2014−2016 julkistettiin.

17.6.
YIT:n ylimääräinen yhtiökokous päätti jakautumisesta ja YIT:n hallituksen henkilöstövaliokunnan ehdotuksen perusteella hallituksen kokoonpanosta.

30.6.
Caverion syntyi. Caverionin osake irtautui YIT:n osakkeesta.

1.7.
Caverionin osake listattiin ja kaupankäynti alkoi Helsingin pörssissä.