Caverion
lyhyesti

Caverion suunnittelee, toteuttaa
ja ylläpitää käyttäjäystävällistä kiinteistötekniikkaa sekä tarjoaa
teollisuuden palveluita
Pohjois- ja Keski-Euroopassa.

 
 

Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa palvelurakennuksissa, teollisuuslaitoksissa ja infrastruktuurissa.

Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja asiakaslähtöinen palvelu, joka kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet kiinteistön koko elinkaaren ajan.

Vuoden 2013 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa. Caverionilla on 13 toimintamaassaan yhteensä yli 17 700 työntekijää. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Osakkeemme (CAV1V) on listattu Helsingin pörssissä.

Uusi yhtiö, pitkä historia

Caverion syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Caverion on uusi yhtiö, mutta meillä on kaikilla toiminta-alueillamme jo pitkä historia ja paljon arvokasta kokemusta. Yritysostot Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa ovat tukeneet liikevaihtomme kehitystä koko 2000-luvun ajan.

 

Vahva markkina-asema ja hyvät kasvumahdollisuudet

Strategiamme päätavoitteita ovat kannattavuuden parantaminen Pohjois-Euroopassa, vahva kasvu Keski-Euroopassa orgaanisesti ja yritysostoin sekä laajojen, uusien ja edistyksellisten projektien ja palvelujen kehittäminen.

Tavoitteenamme on olla markkinoiden johtava ja tehokkain kiinteistöteknisten palvelujen tarjoaja Euroopassa. Olemme Suomessa toimialamme suurin toimija ja viiden suurimman joukossa kaikissa keskeisissä toimintamaissamme. Meillä on vahvoja kasvumahdollisuuksia erityisesti Keski-Euroopassa.

Energiatehokkaita ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja rakennuksille ja teollisuudelle

Tarjoamme kaikissa toimintamaissamme kiinteistöteknisiä palveluita, jotka kattavat teknisten järjestelmien suunnittelun ja asennuksen sekä niiden huollon, kunnossapidon ja kiinteistöjohtamisen.

Teollisuuden palvelut -liiketoimintaa Caverionilla on lähinnä Suomessa ja Ruotsissa. Siihen kuuluvat teknisten järjestelmien ja prosessien suunnittelu, esivalmistus ja projektitoimitukset teollisuudelle sekä teollisuuden prosessien ja laitteiden huolto.

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palvelujamme siten, että niillä on mahdollista pienentää asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksia. Energiatehokkuus on tärkeä osa kaikkia palvelujamme.

Caverionilla on erikoisosaamista vaativien kohteiden, kuten puhdastilojen, sairaaloiden ja laboratorioiden teknisten järjestelmien toteutuksessa. Oma tuotekehitys ja omat ratkaisut ovat osa teknistä edelläkävijyyttämme.

Raportointisegmentit ja organisaatio

Caverionin toimintaa on alusta lähtien johdettu vahvasti matriisissa siten, että sekä huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa että projektiliiketoimintaa on kehitetty yli maarajojen.

Vuonna 2013 raportoimme taloudellisen tuloksemme kahtena segmenttinä, jotka olivat Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut.

Uusi raportointirakenne vuonna 2014

Ulkoinen raportointirakenteemme muuttui 1.1.2014 alkaen. Maantieteellisiin alueisiin perustuvat segmentit (Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut sekä Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut) korvataan yhdellä toiminnallisella segmentillä, joka sisältää myös konsernipalvelut ja muut erät.

Ensimmäinen uuden raportointirakenteen mukainen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014 julkaistaan 24.4.2014. Raportointirakenteen muutoksella ei ole vaikutusta konsernin strategisiin tavoitteisiin.